Pri požičaní stroja vyžadujeme tieto doklady:

 

Fyzická osoba: občiansky preukaz, druhý doklad (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)

Právnická osoba: výpis z obchodného registra, občiansky preukaz (cestovný pas, rodný list).

Pri zapožičaní stroja, alebo príslušenstva vypíšeme "Zmluvu o prenájme."

 

Pri zapožičaní sa skladá vratná záloha - kaucia - v sume uvedenej na našej stránke.

Stroj vám požičiame aj bez predloženia dokladov, ale za kauciu v plnej výške ceny náradia.

Záloha je vrátená pri ukončení prenájmu. Pri niektorých strojoch účtujeme zvlášť opotrebovanie príslušenstva alebo nástroja.